Ga naar de inhoud

Vennootschaps- en economisch recht

Oprichting vennootschap

Aandeelhoudersovereenkomsten

Aansprakelijkheid

Uittreding/uitsluiting

Opmaken en interpreteren van contracten

Verkoops- en factuurvoorwaarden

Ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en gerechtelijk akkoord

Optreden als curator na aanstelling door de Ondernenmingsrechtbank