Ga naar de inhoud
Over W Advocaten
W

aregem

W-advocaten is een associatie van 3 Waregemse kantoren: Waregem-Law (Johan Delmulle, Kristof Chanterie en Valentine Desimpel), DCL-advocaten (Delphine Cloet) en Frederique Vanryckeghem. Ons kantoor bevindt zich in het centrum van Waregem op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen, maar is uiteraard actief in heel België.

W

ij

W-advocaten is een team van advocaten, bestaande uit mannen en vrouwen, jong en iets minder jong, elk met zijn/haar eigen kennis en ervaring. Verenigde krachten voor nog betere resultaten.

W

elkom

Bij W-advocaten is iedereen welkom: bedrijven, zelfstandigen én particulieren. Bel ons gerust met uw vragen, niemand hoeft bij ons drempelvrees te hebben. We kunnen alleen het juiste voor u doen als we u centraal stellen. Ons kantoor behandelt uw vragen ook altijd in alle vertrouwelijkheid en met de grootste discretie.

W

egwijs

W-advocaten helpt u graag uw weg te vinden in het kluwen van rechtsregels en proceduremogelijkheden. Wij hechten er belang aan om u in een duidelijke en klare taal te informeren over uw mogelijkheden. Of u nu snel tot een regeling wilt komen of een uitspraak over een princiepskwestie wil, W-advocaten wijst u de weg.

W

eten

Weten is belangrijk bij W-advocaten. Door onze opleiding, ervaring en constante bijscholing kunnen wij u verzekeren van een gedegen juridische kennis. Wij weten waar we mee bezig zijn. Anderzijds is het even belangrijk dat ook u weet waar wij mee bezig zijn. Wij houden er aan u op de hoogte te brengen van wat er in uw dossier gebeurt, zodat u altijd weet waar u staat.

W

erkwijze

Onze kordate aanpak betekent niet dat we onbewogen werken. W-advocaten is een kantoor waarin u centraal staat en waarin rekening wordt gehouden met de bijzondere gevoeligheden (commercieel of persoonlijk). Procederen is nooit een doel op zich. Ons doel is altijd om u concrete oplossingen aan te bieden.

Over Ons

Onkosten en
ereloon

Het ereloon

Dit is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal het ereloon berekend worden volgens een uurtarief of volgens een vast bedrag (eventueel aan te vullen met een percentage van de waarde van de zaak). Dit wordt besproken bij aanvang van de behandeling van het dossier. Het uurtarief bedraagt €120 exclusief btw. U kan steeds een detail van onze facturen opvragen evenals een overzicht van de gepresteerde uren op een bepaald ogenblik.

De kosten

Dit zijn enerzijds de vaste kosten voor de werking van het kantoor zoals het personeel, de infrastructuur, IT, materiaal, onderhoud,… en anderzijds de specifieke kosten van een dossier zoals de kosten voor de aanleg van het dossier, kopies, verplaatsingskosten,…

Gerechtskosten

Dit zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure dient te betalen aan derden (zoals de griffie van de rechtbank, de deurwaarder, tolken,…). Deze kosten worden volledig doorgerekend naar de klant en worden gedetailleerd vermeld op onze ereloonstaat. Wij houden er aan geregeld tussentijdse facturen op te maken zodat de klant de betaling aan de advocaat zoveel mogelijk kan spreiden. Daarnaast kunnen we ook provisies vragen.